Maand 7  Daar zijn ze dan!!!  Vijf puppen op de clubmatch 26 juni 2011 (deel A)

 

Op 26 juni 2011 hebben Baroes, Barree, Bindi, Brai en Beli zich opgegeven voor de clubmatch. Honden moeten minimaal 6 maanden zijn en dat waren ze nog maar net. Er zijn op de clubmatch de nodige foto’s gemaakt ook nog door Nico, het baasje van Barree.

 

Met 7 weken en met  6 maanden oud  is een verslag gemaakt. Met 7 weken is dit gedaan door de Fac langhaar van de NHC en met 6 maanden hebben ze een officieel verslag gekregen. Deze verslagen staan steeds na elkaar bij iedere pup.  Het eerste deel is hoe de hond eruit ziet met 7 weken en het karakter is afgeleid van de gedragstest die is afgenomen . Hieronder de beschrijving van de testen.

 

Er wordt gekeken hoe de pup zich gedraagt op een onbekend terrein (onze zolderkamer)

 De pup wordt gelokt, hij/zij wordt gevraagd te volgen, de pup wordt op de rug gelegd, de pup wordt krachtig geaaid, er wordt samen gespeeld, apporteren van een speeltje, er wordt een hard onverwacht geluid gemaakt, er wordt een paraplu uitgeklapt en neergezet, en als laatste wordt er worst onder een bakje gelegd.

 

Bij al deze onderdelen wordt gekeken wat de reactie is, hoe de reactie is, de houding, de beweging en of zich stress signalen voordoen.  Deze test is samengevat in het kopje karakter.

 

De reuen zijn als eerste aan de beurt en komen uit in de ring met in het totaal 3 puppen. 2 puppen van 6 maanden 1 pup van 7 maanden.

 

Verslag 7 weken: Barree Bartók 2821139 reu lichtblauw

kop 1 Barree.JPG


Goedgestrekte reu, iets rond in de bovenschedel, goed opgevulde snuit, goede stop, donkerbruin, goedgeplaatst en goedgevormd oog, oren mogen wat hoger aangezet zijn en zijn wat groot, scharend gebit, goede voorborst, schouderbladen iets naar voren geplaatst, voorhand iets steil, sterke rug, bekken lijkt goed te liggen, achter goed gehoekt, goede staart, volle vacht die voldoende gestroomd is. Mooi bone.

Karakter:

Zeer mensgerichte pup, erg actief en ondernemend, hoge houding, weinig stress signalen, hoge score bij het voer, (houdt het 30 sec!!! vol om de worst te pakken), is erg op spel gericht, echt een pup om een actief leven mee te leiden, heeft een duidelijke baas nodig.

 

Verslag Clubmatch: Barree Bartók v.d. Wolvenstam – J. Westland
Reutje van 6 maanden. Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld. Goud gestroomd met goede beharing. Goed hoofd, schedel en neusrug niet helemaal parallel. Linkeroor tipt nog iets. Donker, goed oog en goed gebit. Kan voor en achter nog wat beter gehoekt zijn. Het bekken helt iets teveel. Gaat voor de leeftijd goed. 3 Veelbelovend

 

 

 

 

Verslag 7 weken: Brai Brahms 2821141 reu groen

kop 2 Brai.JPG
Voldoende gestrekte reu, goede bovenschedel, wigvormige snuit, goede stop, donkerbruin oog, goed gevormd en goed geplaatst, mooi klein oor, goed geplaatst, gebit scharend, net voldoende voorborst, schouderpunten liggen goed, wat kort opperarm, goede voorhandhoeking, goede rug, bekken lijkt goed te liggen, achterhandhoeking is goed, iets hakkeneng links, goede staart, volle vacht, ruim voldoende gestroomd.

Karakter:

Stabiele reu maar met een sterke eigen wil, weinig stress signalen, niet zo geschikt bij kleine kinderen, hij is minder mensgericht en vindt de omgeving veel belangrijker dan de mens, wil mits hij z’n aandacht geeft, wel wat doen, houdt actief vol om het voer onder het bakje te bemachtigen, kan dus goed de aandacht richten, apporteert voorwerp snel.

 

Verslag clubmatch: Brai Brahms v.d. Wolvenstam – M. Kokx & P. Klomp
Reutje van 6 maanden. Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld. Goud gestroomd. Mooie beharing. Schedel-neusrug niet helmaal parallel. Mooi donker oog. Goed gebit. Oren iets wijd aangezet. Voor en achter voldoende gehoekt. 1 Veelbelovend

 

 

 

Hierna volgen de teven puppen en zij komen uit in de ring met in het totaal 6 puppen. Drie puppen van 6 maanden en 3 puppen van 7 maanden.

 

 

 

 

Verlag 7 weken: Baroes Bruch 2821142 teefje roze

kop 3 Baroes.JPG
Goedgestrekte teef, mooi tevenhoofdje, vlakke bovenschedel, goede wigvormige snuit, goede stop, mooi geplaatst donker oog, goede vorm, goedgeplaatst, mooi klein oor, scharend gebit, net voldoende voorborst, schouder ligt goed, voor goed gehoekt, rug voldoende, bekken lijkt goed te liggen, achter teveel gehoekt, goede staart, rijke volle vacht, voldoende gestroomd.

Karakter:

Erg meegaande pup, kan iets meer mensgericht zijn, ondergaat alle testonderdelen gemoedelijk, licht ontwijkend gedrag bij voorwerp, apporteert voorwerp snel vertoond weinig stress signalen, gaat met het voer onder het bakje door tot ze succes heeft, kan dus haar aandacht er goed bij houden: gun haar wat meer tijd om aan nieuwe dingen te wennen. In ieder gezin te plaatsen.

 

Verslag clubmatch: Baroes Bruch v.d. Wolvenstam – S. v.d. Schoor-Stolk

6 maanden, Goud gestroomd. Mooie beharing. Goed hoofd met nog voldoende stop. Mooi donker oog. Goed gebit. Goed gedragen oren. Voorhand voldoende gehoekt. Achterhand mag nog iets beter gehoekt zijn. Goede staart en staartdracht. Gaat voor leeftijd goed. 1 Veelbelovend.

 

 

 

 

 

 

Verslag 7 weken: Bindi Bach 2821143  teefje rood

kop 4 Bindi.JPG

 

Iets vierkant teefje, mooi tevenhoofdje, goede bovenschedel, snuit mocht wat langer, goede stop, mooi donker oog dat goedgeplaatst en gevormd is, goedgeplaatst oor, scharend gebit, schouder ligt wat steil, zeer lang goed liggend opperarm, nauwelijks voorborst, goede rug, bekken helt iets teveel, achter goed gehoekt, goede staart, mooie vacht met net voldoende stroming.

Karakter:

Actief, speels, behoorlijk mens gericht, eerder onderdanig dan enige vorm van dominantie, heeft wat meer moeite te wennen aan nieuwe dingen, ga rustig opbouwend met haar om, loopt in telgang, komt en volgt direct, vertoond weinig stress signalen, bij het tonen van de paraplu ging ze in een hoekje zitten maar naderde uiteindelijk op eigen kracht, apporteerde het voorwerp snel, plaatsen in rustig gezin.

 

 

Verslag clubmatch: Bindi Bach v.d. Wolvenstam – S. v. Dijk
Teef van 6 maanden. Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld. Goud

gestroomd. Schedel-neusrug niet parallel. Mooi donker oog. Goed gebit. Goed gedragen oren. Mooie beharing. Voor en achter voldoende gehoekt. Goede staart en staartdracht. Gaat voor leeftijd goed. Veelbelovend


 

 


Verslag 7 weken: Beli Bizet 2821144 teefje geel

kop 5 Beli.JPG

 

Goed gestrekte teef, iets ronde bovenschedel, goede  snuit, goede stop, donkerbruin, goedgeplaatst iets rond oog, goedgeplaatst oor, scharend gebit, goede voorborst, schouders goedgeplaatst, voor goed gehoekt, goede rug, bekken lijkt goed te liggen, goede achterhand hoeking, goede staart, goede vacht net voldoende gestroomd.

Karakter:

In alle opzichten een gemakkelijk te leiden pup, onderwerpt zich snel, wil wat voor je doen maar met een gemiddelde energie, vertoond geen stress signalen, herstelt snel na schrikreactie voor de test lag ze te slapen pas na het volgen werd ze ‘wakker”, makkelijk hondje, ondergaat alles soepel, zeer mensgericht, de omgeving is gemiddeld voor haar, plaatsen in ieder gezin.

 

Verslag clubmatch: Beli Bizet v.d. Wolvenstam – C. Weerheim
Teef van 6 maanden. Voor de leeftijd voldoende ontwikkeld. Goud gestroomd. Mooie beharing. Schedel-neusrug niet helemaal parallel. Donker oog. Goed gebit en goed gedragen oren. Voor en achter voldoende gehoekt. Goede staart en staartdracht. Gaat voor de leeftijd goed. 2 Veelbelovend

 

 

 

 

 

 

 

Baco was niet op de clubmatch maar heeft natuurlijk wel een verslag gehad toen hij 7 weken was.

 

Verslag 7 weken:  Baco Berlioz 2821140 reu donker blauw


Flinke,  voldoende gestrekte reu, mannelijk hoofd, iets ronde bovenschedel, mooie opgevulde  snuit, goede stop, donkerbruine goedgeplaatst en goedgevormd oog, oren goedgeplaatst, scharend gebit, goede voorborst, schouder ligt goed, sterke rug, goede voorhand, bekken lijkt goed te liggen, achter goed gehoekt, goede staart, volle vacht die nog net voldoende gestroomd is. Mooi bone.

Karakter:

Mensgerichte pup!, actief, spelgericht, iets verzet bij het onderwerpen maar geeft zich snel gewonnen. Is af en toe wat afgeleid door de omgeving: actief aandachtspelletjes blijven doen, vertoond weinig stress signalen, hij komt direct, loopt naar voorwerp toe maar apporteert niet, schrikt niet van onverwacht hard geluid en ook niet van onbekend voorwerp, bij worst onder het bakje gaat hij door tot hij succes heeft. Een makkelijk te plaatsen reu.

 

Verslag clubmatch ontbreekt door afwezigheid

 

 

 

 

 

 

 

Beeld van het nest met 7 weken:

 

In het algemeen:

Erg homogeen nest in type en karakter, alle pups zijn erg mensgericht en zijn duidelijk in vele handen geweest. Advies voor de eigenaren, de socialisatie fase moet tot 9 maanden meerdere keren worden herhaald zodat de pups vertrouwd worden gemaakt met alle dagelijkse dingen in het leven. Leer ze tevens zich te onderwerpen, pup op de rug op uw schoot en hou dit zo lang mogelijk vol, dagelijks ongeveer 10 minuten

 

 

En dan nu de foto’s van het gebeuren, veel kijk plezier.

 

Om te beginnen de foto’s die zijn gemaakt door de ‘onze’ NHC onze fotograaf  Ron van Dijk. De foto’s geplaatst op volgorde van keuring.

 

                                                           Brai

 

                               Brai                                                                                                      Brai

 

Barree

 

Baroes

 

 

Bindi

 

Beli

 

Einde foto’s van Ron van Dijk

 

   

 

Het begin Jolande komt aan met Barree                                      Even het draagnummer en catalogus ophalen

 

 

De Wolvenstampuppen verzamelen zich en bekijken elkaar pup. Ieder heeft de mooiste!!!

 

 

Kennismaking tussen Barree en Brai                                            Nogmaals de twee broertjes

 

 

Barree                                                                                                  Even een liefkozing van Barree voor Jesse

 

 

Barree laat het allemaal gelaten toe.

 

Een echt ‘wolven’ gebit. Kraakhelder en uiterst nieuw!

 

 

                                                                                                   Let maar eens op, Jolande is altijd vrolijk altijd.

 

 

Barree en Brai moeten de spits afbijten.

 

 

Een rondje lopen zodat de keurmeester het gangwerk kan beoordelen.

 

 

Wachten voor het volgende onderdeel.           De familie van Beli is volop vertegenwoordigd!

 

Jesse, Marc, Sonja, Caitlynn, Marloes, Opa, Oma, Beli, Carin en Joost.

 

 

Pieter met Nora, de vriendin van Brai!                          Samenhorigheid door een pup.

 

 

Zelfs bij het tonen van het gebit verliest Jolande niet haar goede humeur. Keurmeester en fotograaf.

 

 

Barree gaat er bij zitten.                                                   De keurmeester betast Barree

 

 

Weer een rondje lopen nu individueel. En dan in diagonaal zodat de keurmeester de hond van voren en van achteren kan beoordelen. Is de hond koehakkig, zwaait ie uit e.d.

 

 

Blijven staan voor het laatste onderdeel, de totale beschrijving. Maar Barree vindt het te lang duren zoals iedere pup, en gelijk hebben ze.